Mirasçıların, miras bırakanın mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık sıfatını ispat etmesi gerekir. Zira miras bırakan kişinin malvarlığına ilişkin tasarruflarda bulunmak için, yetkili merciler tarafından mirasçılık belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

Mirasçılık belgesi diğer adı ile veraset ilamı, miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösterir belgeye verilen addır. Mirasçılık belgesinin çıkarılması için tek bir mirasçının başvurusu yeterlidir.

Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilebileceği gibi Noter vasıtası ile de edinilebilir. Ancak mirasçılar arasında yabancı ülkede yaşayan veya yabancı ülke vatandaşlığı var ise noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir.

Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar da talep edebilirler. Bu hususta tek bir mirasçının varlığı ve talebi yeterlidir.

Mirasçılık belgesi, aksi her zaman ispat edilebilen bir belgedir. Mirasçılık belgesinin herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.

Mirasçılık belgesinin iptali; mirasçılık belgesinde mirasçıların paylarının fazla gösterilmesi, mirasçıların eksik gösterilmesi veya mirasçı olarak yanlış kişilerin belirtilmesi gibi durumlarda talep edilebilir. Bu durumda diğer mirasçılar davalı gösterilerek, iptali ve yeni veraset ilamı düzenlenmesi talep edilebilir. Veraset belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açılması zorunludur.