Sözleşme, en az iki taraf tarafından bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir.

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Sözleşme özgürlüğü ilkesi gereği kişilerin, dilediği konu ve içerikte, dilediği kimse ile dilediği şekilde sözleme düzenleme hakkı bulunmaktadır. Ancak sözleşmeler açısından kanunda bazı sınırlamalar belirlenmiş olup bu sınırlamalar sözleşmenin geçerlilik koşuludur.

Sözleşmelerin geçerli bir şekilde kurulması için;

– Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların o sözleşmeyi yapmaya ehil olmaları,

– Sözleşmenin konusunun emredici hükümlere, ahlaka, kişilik haklarına ve kamu düzenine aykırı olmaması,

– Sözleşmenin konusu imkânsız olmaması,

– İrade beyanının sağlıklı olması ve

-Sözleşmenin kanunda nasıl düzenleneceği belirlenmiş ise belirlenen şekil şartına uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekir.

Sözleşmenin geçerlilik şartlarına uygun düzenlenmemesi, içeriğinin eksik, hatalı ve şekil şartlarına uyulmadan hazırlanması kişiye hukuki bir koruma sağlamayacaktır. Sözleşmeden kaynaklı doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda hak kayıplarının önüne geçmek için sözleşmenin hazırlık aşamasından itibaren azami özen ve dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Bu sebeple; tarafların sözleşme ile ne istediklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi, muhtemel sonuçlar öngörülmesi, kanunda o sözleşme türü için aranan şartları taşıması sağlanmalıdır.

HAZIRLANABİLECEK BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ

 • Bağışlama sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Satış sözleşmeleri
 • Gayrimenkul ve menkul sözleşmeleri
 • Geri alım sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Vekalet sözleşmeleri
 • Kefalet sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Ödünç sözleşmeleri
 • Evlilik sözleşmeleri
 • Garanti sözleşmeleri
 • Komisyon sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Garanti sözleşmeleri
 • İpotek sözleşmeleri
 • Adi ortaklık sözleşmeleri
 • Tüketici sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Miras taksim sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri