Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil işlemi, belgeye sahip olan devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir ve bu kurumlar belgeyi onaylarlar. Bu işlem, belgenin yurt dışında geçerliliğini sağlamak için gereklidir.

Türk hukukunda apostil işlemi, 1961 tarihli Lahey Apostil Sözleşmesi uyarınca yürütülmektedir. Sözleşmeye taraf olan ülkelerde, apostil işlemi uygulanarak belgelerin yurt dışında kullanılması kolaylaştırılmaktadır. Türkiye de 1999 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Türk hukukunda apostil işlemi, belgeye sahip olan kurum veya kişinin öncelikle ilgili belgenin orijinal nüshasını hazırlamasını gerektirir. Orijinal belge, yetkili bir merci tarafından onaylandıktan sonra, apostil işlemi için ilgili kuruma gönderilir.

Türkiye’de bu işlem, belge sahibine özel bir müracaat yapması veya ALPAGU HUKUK BÜROSU bünyesindeki yetkili bir avukat vasıtasıyla yapılabilir.

Türk hukukunda apostil işlemi, belgenin yurt dışında geçerliği için son derece önemlidir. Apostil işlemi tamamlanmadan yurt dışına gönderilen belgeler, ilgili ülkelerde geçersiz kabul edilebilir. Bu nedenle, apostil işlemi tamamlandıktan sonra, belge yurt dışına gönderilmeden önce doğruluğu ve geçerliliği kontrol edilmelidir.