Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, evlenme kararı almış çiftlerin, evlilik öncesi veya evlilik sırasında yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle çiftler, evlilik sırasında veya evlilik sonrasında mal rejimi, nafaka, velayet ve miras gibi konularda anlaşmaya varırlar.

Evlilik Sözleşmesinin Konusu

Evlilik sözleşmesi, evlenen çiftlerin malvarlıklarının yönetimi, evlilik sırasında ve sonrasında edinecekleri malların paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet, miras hukuku, çiftlerin birbirlerine yapacakları malvarlığı katkısı ve bu katkının nasıl kullanılacağı, ölüm halinde miras gibi konuları kapsar.

Evlilik Sözleşmesinin Önemi

Evlilik sözleşmesi, evlilik öncesi veya evlilik sırasında yapılan bir sözleşme olması nedeniyle, evlilik birliği sırasında ve sonrasında çiftlerin birbirleriyle olan hak ve yükümlülüklerini belirlemesi açısından önemlidir. Bu sözleşme ile çiftler, birbirlerinin maddi durumunu ve mal varlığını koruma altına alırken, sorumluluklarını da açık bir şekilde belirleyebilirler. Ayrıca, evlilik sözleşmesi ile belirlenen nafaka ve mal paylaşımı gibi konulardan dolayı yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkların da önüne geçilebilir.