Makaleler

Anasayfa / Makaleler

MAKALELER

TÜRK HUKUKUNDA KAMBİYO SENETLERİ

Türk Hukukunda Kambiyo Senetleri Kambiyo senetleri, belirli bir bedelin belli bir süre içinde ödenmesi taahhüdünü içeren belgelerdir. Türk hukukunda kambiyo senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Kambiyo senetleri, birçok işlemde kullanılan önemli belgelerdir. Bu makalede, Türk hukukunda kambiyo senetleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Kambiyo Senetleri Türleri Türk hukukunda kambiyo senetleri çeşitli türleri vardır. […]

TÜKETİCİ HUKUKUNDA TÜKETİCİ HAKLARI

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Türkiye’de tüketicilerin korunması hakkında yasal düzenlemeler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ile sağlanmaktadır. Bu kanun, tüketicilerin korunması, tüketim mal ve hizmetlerinin güvenliği, fiyatların adil olması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması amacıyla hazırlanmıştır. Kanun, tüketicilerin sağlık, güvenlik, ekonomik çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi konuları kapsar. Tüketici Hakları […]

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi, evlenme kararı almış çiftlerin, evlilik öncesi veya evlilik sırasında yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle çiftler, evlilik sırasında veya evlilik sonrasında mal rejimi, nafaka, velayet ve miras gibi konularda anlaşmaya varırlar. Evlilik Sözleşmesinin Konusu Evlilik sözleşmesi, evlenen çiftlerin malvarlıklarının yönetimi, evlilik sırasında ve sonrasında edinecekleri malların paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet, miras […]

VASİ KİMDİR? / VASİLİK NEDİR?

Vasi Kimdir? Vasi, bir kişinin yetersizliği veya akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle kendi işlerini yönetememesi durumunda, bu kişinin haklarını korumak ve yasal işlemlerini yapmak için atanmış bir kişidir. Vasi, kendisi için veya başkası adına hakların kullanımını sağlar. Vasi Nasıl Atanır? Vasi, mahkeme tarafından atanır. Atama sürecinde, adaylar arasından seçim yapılır ve en uygun aday vasi […]

TANIMA VE TENFİZ DAVASI

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş bir hükmün Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan bir dava olup,  yabancı ülkelerde verilmiş hükümlerin Türkiye’de geçerliliğini sağlamak amacıyla açılır. Tanıma davası, yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesini sağlamaya yönelik açılan dava türüdür. Tanıma davasından farklı olarak tenfiz […]

APOSTİL (APOSTİLLE) İŞLEMİ

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil işlemi, belgeye sahip olan devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir ve bu kurumlar belgeyi onaylarlar. Bu işlem, belgenin yurt dışında geçerliliğini sağlamak için gereklidir. Türk hukukunda apostil işlemi, 1961 tarihli Lahey Apostil Sözleşmesi uyarınca yürütülmektedir. Sözleşmeye taraf olan […]