YARGITAY KARARLARI

Anasayfa / YARGITAY KARARLARI

Türk Hukukunda Kambiyo Senetleri Kambiyo senetleri, belirli bir bedelin belli bir süre içinde ödenmesi taahhüdünü içeren belgelerdir. Türk hukukunda kambiyo senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Kambiyo senetleri, birçok işlemde kullanılan önemli belgelerdir. Bu makalede, Türk hukukunda kambiyo senetleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Kambiyo Senetleri Türleri Türk hukukunda kambiyo senetleri çeşitli türleri vardır. […]

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Türkiye’de tüketicilerin korunması hakkında yasal düzenlemeler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ile sağlanmaktadır. Bu kanun, tüketicilerin korunması, tüketim mal ve hizmetlerinin güvenliği, fiyatların adil olması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması amacıyla hazırlanmıştır. Kanun, tüketicilerin sağlık, güvenlik, ekonomik çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi konuları kapsar. Tüketici Hakları […]

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi, evlenme kararı almış çiftlerin, evlilik öncesi veya evlilik sırasında yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle çiftler, evlilik sırasında veya evlilik sonrasında mal rejimi, nafaka, velayet ve miras gibi konularda anlaşmaya varırlar. Evlilik Sözleşmesinin Konusu Evlilik sözleşmesi, evlenen çiftlerin malvarlıklarının yönetimi, evlilik sırasında ve sonrasında edinecekleri malların paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet, miras […]

Vasi Kimdir? Vasi, bir kişinin yetersizliği veya akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle kendi işlerini yönetememesi durumunda, bu kişinin haklarını korumak ve yasal işlemlerini yapmak için atanmış bir kişidir. Vasi, kendisi için veya başkası adına hakların kullanımını sağlar. Vasi Nasıl Atanır? Vasi, mahkeme tarafından atanır. Atama sürecinde, adaylar arasından seçim yapılır ve en uygun aday vasi […]

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş bir hükmün Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan bir dava olup,  yabancı ülkelerde verilmiş hükümlerin Türkiye’de geçerliliğini sağlamak amacıyla açılır. Tanıma davası, yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesini sağlamaya yönelik açılan dava türüdür. Tanıma davasından farklı olarak tenfiz […]

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil işlemi, belgeye sahip olan devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir ve bu kurumlar belgeyi onaylarlar. Bu işlem, belgenin yurt dışında geçerliliğini sağlamak için gereklidir. Türk hukukunda apostil işlemi, 1961 tarihli Lahey Apostil Sözleşmesi uyarınca yürütülmektedir. Sözleşmeye taraf olan […]

Haksız İşgal ve Ecrimisil Davası Haksız işgal, malik olmayan bir kimsenin başkasına ait olan bir taşınmaz mala girmesi ve haksız olarak o mala sahip olmasıdır. Ecrimisil ise, bir taşınmaz malın haksız işgal edilmesi sonucu mal sahibinin zarar görmesi durumunda, mal sahibinin haksız işgalciye bir tazminat talebiyle açacağı davayı ifade eder. Türk hukuku, haksız işgal ve […]

Türkiye’de şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve diğer ilgili mevzuatlar tarafından düzenlenir. Şirketler hukuku, işletmelerin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, yönetim organları, ortaklık yapısı ve dağılımı, sermaye piyasaları ve şirketlerin fesih gibi konuları kapsar. Şirket Türleri Türk şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, kooperatifler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve […]

ALPAGU HUKUK BÜROSU, işletmelerin yasal konularında uzmanlaşmış bir danışmanlık hizmeti sunar. Şirket danışmanlığı, işletmelerin yönetim, finans, hukuk ve diğer iş konularında uzmanlık gerektiren alanlarda profesyonel bir danışmanlık hizmeti almasını sağlar. Bu hizmet, şirketlerin işletmelerini yasal açıdan yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olmak için sunulur. ALPAGU HUKUK BÜROSU, şirket danışmanlığı hizmeti sunarken, şirketlerin yasal sorunlarına çözüm bulmak […]

Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesi ile Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapu Tashihi) davaları düzenleme alanı bulmuştur. Anılan madde hükmü; “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca re ‘sen düzeltir.” […]